Regulamin - Selective Trailers
Sposób dostawy i płatność
  • Raben Fracht
  • Poczta Polska
  • E-mail
  • List priorytetowy do 2kg
  • PayPal
  • Bank Transfer
  • Oferta - gratis
 
Wizyt:
Dzisiaj: 16Wszystkich: 116499

Regulamin

Regulamin
Regulamin świadczenia usług sklepu Selective Trailers

§ 1

www.przyczepkimotocyklowe.pl lub www.selectivetrailers.pl  jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paweł Łukaszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Selective Trailers Paweł Łukaszek z siedzibą przy ul. Ułańska 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.przyczepkimotocyklowe.pl.

(podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy)

§ 2

www.przyczepkimotocyklowe.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać przyczepy, akcesoria, części i produkty znajdujące się w zakładce "SKLEP".

(określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną)

§ 3

    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem przyczepkimotocyklowe.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
    Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Forefox, Google Chrome, Internet Explorer bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4
 1.Zamówienia

    Aby złożyć zamówienie, należy wybrać produkty ( te które są dostępne) dodać "Do koszyka" i po kliknięciu "Zamów" wykonanie poszczególnych poleceń. Prawidłowe wypełnienie na tej stronie formularza umożliwi wysyłkę towaru we wskazane miejsce, oraz przyjęcia danego zamówienia do realizacji. Błędne dane w formularzu zamówienia muszą być uzupełnione e-mailem lub zamówienie musi być wykonane jeszcze raz.
    Zamówienie dokonywane jest po umieszczeniu produktów w "Koszyku" i przez kliknięcie znaku „Zamów”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
    Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Selective Trailers bez dodatkowej opłaty. Wybranie płatności PayPal przekieruje kupującego do wykonania płatności w tym systemie. Wybór płatności Transfer umożliwia kupującemu wykonanie płatności w dogodnym dla niego systemie.
    Zamówienie, może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Jeśli wybrana forma dostawy jest niezgodna z możliwościami firm transportowych, o wartości transportu zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.
    Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający "link", który umożliwia śledzenie statusu zamówienia. Jeśli po upływie 24 godzin zamówienie nie zostanie odwołane przez zamawiającego, Zamawiający dostanie wiadomość e-mail z informacją o płatności jeśli ta nie została wykonana. Potwierdzenie wykonania płatności lub wpływ pieniędzy na rachunek Selective Trailers będzie informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamawiający otrzyma wiadomość o zmianie statusu zamówienia na "W realizacji".

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

 2.Płatność

Przyjęcie zamówienia do realizacji wiąże się z koniecznością wykonania płatności przez zamawiającego. W przypadku towarów dostępnych, których wysyłka jest możliwa bez oczekiwania wymagana jest płatność 100% wartości produktu i przesyłki. Przy zamówieniach przyczep wymagana wpłata 30% wartości zamówienia wiąże się z rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić resztę 70% wartości zamówienia przed wykonaniem wysyłki towaru. O gotowości towaru do wysyłki klient - zamawiający zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Jeśli w czasie 30 dni zamawiający nie wykona wpłaty reszty 70% wartości zamówienia i nie poinformuje o tym Selective Trailers, oznaczać to będzie rezygnację Zamawiającego z zamówionego towaru. Wartość z wczęśniejszej wpłaty zostanie wykożystana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem produktu i nie zostanie zwrócona zamawiającemu

§ 5

    Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia przyjęcia do realizacji zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Selective Trailers zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność wcześniej przez zamawiającego wpłacone.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

    W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
    Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Selective Trailers, który pokrywa związane z tym koszty.
    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni ( lub więcej jeśli wymaga tego proces technologiczny). W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz lub poprawiony do zgodności z zamówieniem w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Selective Trailers  zareklamowany towar odsyła na koszt zgłaszającego reklamacjię.
    W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Selective Trailers informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Selective Trailers.

 

Facebook